Welkom  

Wij heten u van harte welkom op de website van de eerste editie van het G-voetbaltoernooi in Rheden.  

 


Fonds gehandicaptensport 

 

Het fonds gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sport aanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. 


Dat doen zij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting. 


Dat kunnen zij uiteraard niet alleen. Zij doen dat door als één team achter de gehandicapte sporters te staan. Zo helpen vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs en partners om de ambitie, van Fonds gehandicaptensport "Sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken", verder invulling te geven.